Jak vybrat sídlo společnosti, stojíte-li právě na začátku vašeho podnikání? Zajímavé benefity vám může nabídnout třeba virtuální kancelář

markusspiske / Pixabay

Jak vybrat sídlo společnosti v situaci, kdy zakládáte novou firmu? Máte samozřejmě hned několik možností, jak se této zákonné povinnosti můžete zhostit. Jedním z nejefektivnějších, a tedy logicky i čím dál oblíbenějších způsobů je však v současnosti tzv. virtuální kancelář. V čem spočívají její výhody a jakým způsobem nejlépe vybrat vhodného provozovatele této služby? Přinášíme vám pár stručných doporučení, která vám mohou výběr usnadnit.

Jak vybrat sídlo společnosti s ohledem na maximální profit

Stojíte-li právě na počátku vašeho podnikatelského snažení a přemýšlíte, jak splnit všechny náležitosti, které vyžaduje zákon, dospějete také do bodu, kdy si budete muset zvolit i oficiální sídlo pro vaši firmu. Rozhodnutí, které v tomto směru učiníte, může do budoucna poměrně významným způsobem ovlivnit každodenní chod vašeho podnikání. Je proto důležité vše důkladně uvážit a pokusit se z této nezbytné volby vytěžit maximum.

Co se vám tedy nabízí?

Můžete si samozřejmě koupit nebo pronajmout skutečné kancelářské prostory. Ovšem zdaleka ne každý má k dispozici hned na začátku přinejmenším několik set tisíc na jejich pořízení a platit měsíc co měsíc často dosti citelný nájem, to dokáže rovněž řádně provětrat firemní účet. Zřídit sídlo firmy na adrese vašeho trvalého bydliště je také cesta, kterou se lze vydat. Nutno ovšem podotknout, že není příliš schůdná vždy a za všech okolností. Obzvláště v situaci, kdy nežijete sám, může být bezproblémové skloubení vašeho byznysu s rodinným životem celkem složité. Jsou tu ještě daňové ráje, ale vzhledem k tomu, že každá jen trochu schopnější vláda se firmám snaží téměř jakoukoliv „daňovou optimalizaci“ znemožnit či alespoň pořádně znepříjemnit, raději tuto variantu předem dobře uvažte. Krom nezpochybnitelné úspory na daních vám může do budoucna přinést i celou řadu komplikací.

Víte, že pár daňových rájů je i v Evropě?

Řekne-li se daňový ráj, většina lidí si zřejmě představí nějakou ostrovní zemičku někde v Karibiku. Ano, pár se jich tam jistě najde, ale faktem je, že ani Evropa nezůstává v tomto ohledu nijak pozadu. Stačí pohlédnout na následující seznam.

1) IRSKO

2) KYPR

3) LICHTENŠTEJNSKO

4) LUCEMBURSKO

5) JERSEY

6) MALTA

7) MONAKO

8) NIZOZEMÍ

Virtuální kancelář vás může příjemně překvapit

Další možností, kterou můžete hned od počátku využít, jsou služby některého z poskytovatelů tzv. virtuálních sídel. Obzvláště vhodné jsou pro takové druhy podnikání, u nichž se lze bez reálných kancelářských prostor docela dobře obejít. Zejména pojišťováci, poradci všeho druhu, počítačoví odborníci nebo zprostředkovatelé nebankovních půjček dokáží výhody tohoto způsobu provozování byznysu zpravidla náležitě ocenit.

Za několik stokorun měsíčního poplatku můžete získat nejenom sídlo s nezbytným identifikačním číslem, ale v závislosti na vaší volbě též nějakou prestižní adresu a v neposlední řadě i balíček doprovodných služeb, které vám dokáží ušetřit čas i peníze.

Význam „dobré adresy“ a doprovodných služeb

Výhodu prestižní adresy většinou rozpoznáte velice brzy, a to již při rozjezdu vašeho podnikání, kdy se vám hodí takřka cokoliv, co podpoří váš byznys. Sídlo v lukrativní čtvrti vám může výrazně usnadnit získávání nových klientů i navazování obchodních styků. Lidé totiž stále jaksi podvědomě přisuzují firmám sídlícím na „zajímavých adresách“ vyšší míru solidnosti a úspěšnosti a to bez ohledu na skutečný stav věcí.

Faktem ovšem zůstává, že teprve rozsah a kvalita doprovodných služeb učiní ze zřízení sídla vaší společnosti ve virtuální kanceláři hodnotný a smysluplný počin. Víte, co po provozovateli požadovat, aby byly jeho služby pro váš byznys skutečně přínosné?

A) Viditelné označení vaší firmy, a to buď u vchodu do budovy, nebo v recepci.

B) Recepci s proškoleným personálem, který obstará první kontakt veřejnosti i úřadů s vaší společností.

C) Plnohodnotné telefonické i faxové spojení.

D) Poštovní služby, kterými se rozumí přebírání a ukládání (případně i přeposílání) veškerých došlých zásilek.

E) Zajištění nejrůznějších administrativních úkonů (kopírování či skenování dokumentů, výpomoc s fakturami a reklamními materiály atd.).

F) Možnost využít nějakou zasedací místnost za účelem obchodních i úředních jednání.

Každý nechť vybírá podle svých potřeb a možností

Umístit sídlo firmy do některé z virtuálních kanceláří je sice pro celou řadu profesí nejenom finančně výhodné, ale i vcelku pohodlné. Je ale pravdou, že tento způsob provozování byznysu nemusí zdaleka vyhovovat každému a je vždy na individuálním posouzení podnikatele, zda se takovou cestou vydá či nikoliv. A jakým směrem se vydáte vy?

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *