Vysokozdvižný vozík jako užitečný pomocník v logistice

Vysokozdvižný vozík jako užitečný pomocník v logistice

Bez vysokozdvižného vozíku by se určitě neobešel žádný moderní sklad, továrna nebo i celá řada dalších průmyslových odvětví. Vysokozdvižný vozík je nepostradatelný pomocník na stavbě, při manipulaci s nákladem na paletách, obecně kdekoliv kde je potřeba překládat, nakládat, skládat nebo zvedat palety a další materiál.

Vysokozdvižné vozíky KOMATSU mají již poměrně dlouhou historii. Jejich vznik se datuje již do období první světové války, kdy se poprvé v moderní historii objevuje velká potřeba na přesouvání velkého množství materiálu během krátké doby. Pravý rozmach těchto strojů pak přichází během druhé světové války, kdy velká část mužské populace byla na frontě a v zázemí museli ve skladech pracovat především ženy a starší lidé.

Také rozvoj moderní ekonomiky je neoddělitelně spjat s existencí vysokozdvižného vozíku (viz: vysokozdvižné vozíky JUNGHEINRICH). S trochou nadsázky je tak možné říci že bez těchto užitečných strojů by snad ani nemohla existovat společnost v té podobě, jak ji známe.

Současná moderní společnost se svými velkými městskými aglomeracemi je totiž přímo životně závislá na neustálém přísunu zboží do obchodů. A to by nemohlo fungovat bez obrovských skladů a bez centrálních logistických center. Do nich jsou každou hodinu naváženy tisíce tun nejrůznějších věcí, od potravin přes veškeré spotřební výrobky. V těchto skladech jsou tříděny, dočasně uskladněny, a následně distribuovány do koncových míst prodeje. A za většinou tohoto koloběhu zboží stojí právě vysokozdvižné vozíky. Bez nich by ve skladech museli pracovat armády dělníků. Což je nepředstavitelné.

You may also like...