Bude se nám dýchat lépe? Dotace EU to slibují

V poslední době si stále více z nás uvědomuje, že ochrana životního prostředí není jen prázdným pojmem, ale dotýká se každého z nás. Nečistoty a chemikálie, kterým svůj organismus vystavujeme, mohou přispět ke vzniku různých onemocnění. Dotace z Operačního programu Životní prostředí pomáhají zlepšit okolí a přispět tak k ochraně našeho zdraví. Podívejte se, co se chystá v následujícím roce.

V roce 2018 bude vyhlášeno celkem 19 nových dotačních výzev s celkovou alokací 9,1 miliardy korun. Podporu mohou získat podniky i fyzické osoby.

  1. Dotace EU na prevenci vzniku odpadů

V rámci průmyslové výroby vzniká mnoho druhů odpadů či prachu, který následně putuje do životního prostředí. Dotace EU má pomoci snížit jeho množství a podpořit opětovné použití výrobků, které jsou již na konci životnosti. Vyhlášení výzvy je plánováno na 1. 3. 2018 a účastnit se mohou podnikatelské subjekty.

  1. Podpora druhotného použití odpadů

Pokud již odpad vznikne, měly by se před jeho skládkováním upřednostnit jiné možné nakládání. Ideální je, pokud se zpracuje a následně poslouží jako zdroj druhotných surovin. Přesně k takovému cíli směřuje výzva s názvem „Zvýšení podílu materiálového a energetického využití odpadů“, jejíž vyhlášení se očekává 1. 8. 2018.

  1. Dotace EU na protipovodňovou ochranu

Převážně pro fyzické osoby jsou určeny dotace EU k prevenci následků povodní. Žádat lze například na podporu zprůtočnění nebo zvýšení potenciálu koryt vodních toků a niv, zlepšení přirozených rozlivů či stabilizování a sanaci svahových nestabilit. První výzva již byla vyhlášena v roce 2017, další dvě s vyšším objemem prostředků budou realizovány v příštím roce.

  1. Snížení emisí stacionárních zdrojů

Pro majitele továren či jiných nepohyblivých zdrojů znečištění již nyní probíhá dotační výzva, v jejímž rámci mohou žádat o podporu pro snížení míry vypouštěných emisí. Peníze lze získat především v lokacích s nadlimitním množstvím škodlivých látek v ovzduší.

Jak peníze získat

Získání dotace EU je obvykle běh na dlouhou trať. Je třeba vytvořit projekt a veškerou dokumentaci k němu včetně případných posudků, počkat si na vyhlášení výzvy a následně vše včas předložit. Práci si můžete usnadnit, pokud spojíte síly se specializovanou společností, například MIDA Consulting, která vyřídí vše potřebné za vás.

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.