Jak postupovat při snížení výživného?

Baby Child Cute Girl Birth  - PetraSolajova / Pixabay
PetraSolajova / Pixabay

Máte soudem stanovené výživné na děti s bývalým partnerem a ocitli jste se v důsledku koronakrize v tíživé finanční situaci? Změnili jste zaměstnání a snížily se vaše příjmy? Můžete žádat o snížení výživného na nezletilé děti, které vám bylo soudem dříve stanoveno. Jak bude řízení probíhat a co je soudu k návrhu na snížení výživného potřeba doložit?

Soud při stanovení výše výživného vychází z odůvodněných potřeb a majetkových poměrů vašeho dítěte. Zároveň soud bude zkoumat vaše schopnosti, možnosti a majetkové poměry. Ve vztahu rodičů a dětí potom platí, že životní úroveň dítěte má být zásadně shodná s životní úrovní rodičů.

Návrh na snížení výživného je třeba adresovat soudu, v jehož obvodu má vaše dítě bydliště. K návrhu připojte důkazy, ze kterých bude vyplývat současná výše vašich příjmů a vaše životní situace – například potvrzení z evidence uchazečů o zaměstnání, výplatní pásky, potvrzení od lékaře, tabulka přehledu měsíčních životních nákladů apod. Další důkazy si soud může v průběhu řízení vyžádat.

Za účelem rozhodnutí soud nařídí jednání, na kterém bude vaše majetkové poměry detailně zkoumat. Soud bude zajímat, zda změna ve vašich majetkových poměrech není pouze krátkodobého charakteru a zda návrh není podáván účelově – zda jste například bezdůvodně neodmítli nabídku zaměstnání.

Soud při stanovování výše výživného není vaším návrhem vázán. Může tak vašemu návrhu vyhovět, ale může stanovit i jinou částku, než jakou navrhujete. Výjimkou u návrhů na snížení výživného nebývá ani situace, kdy druhý rodič v rámci obranné strategie ve stejném řízení navrhne naopak zvýšení. Soud v tomto případě rozhoduje o výši výživného komplexně. Soud rovněž může váš návrh zamítnout a výživné ponechat v původní výši.

Řízení o návrhu mnohdy trvá i několik měsíců, záleží na složitosti dokazování vaší situace a vytíženosti soudu. Pokud jste ve velmi špatné finanční situaci a nejste schopni platit výživné v dosavadní výši, lze soud žádat o odklad výkonu rozhodnutí z tzv. sociálních důvodů, tedy jestliže jste se bez své viny ocitli přechodně v takovém postavení, že by neprodlený výkon rozhodnutí mohl mít pro vás nebo příslušníky vaší rodiny zvláště nepříznivé následky a vaše dítě by nebylo tímto odkladem vážně poškozeno. Platí, že snížení výživného nelze požadovat zpětně a spotřebované výživné se nevrací.

Závěrem dodáváme, že výše výživného na nezletilé děti není v žádném případě neměnná. V průběhu dospívání se mění odůvodněné potřeby dětí (náklady na ošacení, stravu, vzdělání), stejně jako se mění ekonomická situace obou rodičů. Řízení o určení výše výživného tak může proběhnout až do okamžiku dosažení zletilosti dětí několik.

Mgr. Anežka Večeřová
advokátní koncipientka

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..