Jak postupovat při snížení výživného?

Baby Child Cute Girl Birth  - PetraSolajova / Pixabay
PetraSolajova / Pixabay

Máte soudem stanovené výživné na děti s bývalým partnerem a ocitli jste se v důsledku koronakrize v tíživé finanční situaci? Změnili jste zaměstnání a snížily se vaše příjmy? Můžete žádat o snížení výživného na nezletilé děti, které vám bylo soudem dříve stanoveno. Jak bude řízení probíhat a co je soudu k návrhu na snížení výživného potřeba doložit?

Soud při stanovení výše výživného vychází z odůvodněných potřeb a majetkových poměrů vašeho dítěte. Zároveň soud bude zkoumat vaše schopnosti, možnosti a majetkové poměry. Ve vztahu rodičů a dětí potom platí, že životní úroveň dítěte má být zásadně shodná s životní úrovní rodičů.

Návrh na snížení výživného je třeba adresovat soudu, v jehož obvodu má vaše dítě bydliště. K návrhu připojte důkazy, ze kterých bude vyplývat současná výše vašich příjmů a vaše životní situace – například potvrzení z evidence uchazečů o zaměstnání, výplatní pásky, potvrzení od lékaře, tabulka přehledu měsíčních životních nákladů apod. Další důkazy si soud může v průběhu řízení vyžádat.

Za účelem rozhodnutí soud nařídí jednání, na kterém bude vaše majetkové poměry detailně zkoumat. Soud bude zajímat, zda změna ve vašich majetkových poměrech není pouze krátkodobého charakteru a zda návrh není podáván účelově – zda jste například bezdůvodně neodmítli nabídku zaměstnání.

Soud při stanovování výše výživného není vaším návrhem vázán. Může tak vašemu návrhu vyhovět, ale může stanovit i jinou částku, než jakou navrhujete. Výjimkou u návrhů na snížení výživného nebývá ani situace, kdy druhý rodič v rámci obranné strategie ve stejném řízení navrhne naopak zvýšení. Soud v tomto případě rozhoduje o výši výživného komplexně. Soud rovněž může váš návrh zamítnout a výživné ponechat v původní výši.

Řízení o návrhu mnohdy trvá i několik měsíců, záleží na složitosti dokazování vaší situace a vytíženosti soudu. Pokud jste ve velmi špatné finanční situaci a nejste schopni platit výživné v dosavadní výši, lze soud žádat o odklad výkonu rozhodnutí z tzv. sociálních důvodů, tedy jestliže jste se bez své viny ocitli přechodně v takovém postavení, že by neprodlený výkon rozhodnutí mohl mít pro vás nebo příslušníky vaší rodiny zvláště nepříznivé následky a vaše dítě by nebylo tímto odkladem vážně poškozeno. Platí, že snížení výživného nelze požadovat zpětně a spotřebované výživné se nevrací.

Závěrem dodáváme, že výše výživného na nezletilé děti není v žádném případě neměnná. V průběhu dospívání se mění odůvodněné potřeby dětí (náklady na ošacení, stravu, vzdělání), stejně jako se mění ekonomická situace obou rodičů. Řízení o určení výše výživného tak může proběhnout až do okamžiku dosažení zletilosti dětí několik.

Mgr. Anežka Večeřová
advokátní koncipientka

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..