Lokalizace: Kdy je potřebná a v čem se liší od překladu?

Businessman drawing English concept on blurred abstract background

To, co zní v angličtině světově, vyznívá často při doslovném překladu do češtiny nesmyslně, až směšné (a někdy i urážlivě). A takových textů, které nestačí “jen” přeložit, vůbec není málo. Při jejich převodu do jiného jazyka je proto důležité brát v úvahu kulturní i dalších významové odlišnosti jednotlivých řečí, a tedy přizpůsobit překlad daným podmínkám – lokalizovat ho.

Lokalizace

Internacionalizace nebo lokalizace je proces přizpůsobování přeloženého textu (respektive videa či jiných multimediálních záležitostí) kulturním a jiným specifikům cílového jazyka. Představuje druhý krok, jakýsi dalším stupněm při komplexním překladu textů, přičemž hlavním cílem je přeložený text přizpůsobit podmínkám dané země, její zvykům a tradicím.

Lokalizaci bychom mohli označit i jako překlad s kulturní nadstavbou. Nadstavba zahrnuje přizpůsobení obsahu textu podmínkám a zvykům země, ve které bude překlad použit. Důležité je, aby lokalizovaný text nepůsobil uměle a nesrozumitelně, právě naopak, v čtenáři musí vzbuzovat pocit, že jde o původní verzi, ve které se může zcela jednoduše orientovat. Zejména pokud jde o překlad softwaru, webových stránek či manuálů. Zde je lokalizace textů a multimédií doslova nezbytností.

Nejen překlad

Lokalizace není “jen” standardní překlad textů, lokalizace totiž kromě překládání do cílového jazyka zohledňuje především kulturní a jiné odlišnosti cílového publika. Při lokalizaci se lokalizovaný produkt (většinou software a různé aplikace) přizpůsobuje lokálním podmínkám – jazyku i kultuře, ovšem s ohledem na zachování všech původních funkcí produktu.

CAT nástroje

Při lokalizaci se často využívají tzv. CAT nástroje. CAT (computer-assisted translation, computer-aided translation) je počítačem podporovaný překlad, při kterém překladatel překládá text s použitím specializovaného softwaru. Při takovém typu překladů počítačový program překladateli pouze pomáhá, nezastupuje ho. CAT nástroje tak umožňují zachovat jednotnou terminologii a díky nim se také mohou vytvářet překladové paměti.

Nejvýraznější výhodou využití CAT nástrojů je šetření času a zajištění terminologické shody, tj, že stejný výraz bude i v dalších textech přeložen stejně jako v textu původním. CAT nástroje podporují množství méně standardních formátů. Prostřednictvím nich je možné lokalizovat nejen jednodušší texty, ale i komplexní internetové stránky.

Shrnutí

  • Od běžného druhu překladu se liší tím, že zahrnuje komplexní studii o cílové kultuře, aby mohl být text správně upraven pro místní potřeby.
  • Ideální je , pokud ji realizuje člověk-překladatel, který cílovému jazyku dokonale rozumí – nejlépe jako rodilý mluvčí. Dokáže totiž přesně pojmenovat a zachytit všechny významové rozdíly a odstíny řeči, které člověku neznalému věci mohou snadno uniknout.
  • Při lokalizaci se využívají i CAT nástroje, které umožňují zachovat jednotnou terminologii.

Nechte se inspirovat...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *