Exekuce jako bezvýchodná situace?

Myriams-Fotos / Pixabay

Každý z nás se může dostat do nepříjemné finanční situace. Takovou situaci nám může zajistit nejen půjčka od nebankovní společnosti, ale také situace, kdy my sami z dobré vůle půjčíme svému známému, kterému se nechce splácet. Naštěstí žádná situace není úplně bezvýchodná. Ať už jste tedy v pozici dlužníka, nebo věřitele, z exekuce vám může pomoci soudní exekutor.

Kdo je soudní exekutor?

Soudním exekutorem je soukromá osoba s magisterským titulem z právnické fakulty a s vlastní praxí, která se zabývá exekuční činností. Své služby poskytuje na základě pověření soudu nejen věřitelům, ale také dlužníkům samotným. K řešení jednotlivého případu jsou vždy povoláni věcně a místně příslušným soudem na základě exekučního titulu, kterým může být pravomocné a vykonatelné rozhodnutí (rozhodnutí soudu ve formě rozsudku, platebního příkazu, atd., kterým soud na jedné straně přiznává právo a na druhé straně stanovuje povinnost uhradit určitou částkou či jinak postihuje majetek dlužníka). Exekučním titulem může dále být schválený smír, notářský zápis, rozhodčí nález či exekutorský zápis, dále pak rozhodnutí orgánu veřejné moci (včetně platebních výměrů a výkazů nedoplatků daní a poplatků), rozhodnutí a výkaz nedoplatků ve věcech nemocenského pojištění a sociálního pojištění a v neposlední řadě také jiná rozhodnutí, schválené smíry a listiny, jejichž výkon připouští zákon. Cílem soudního exekutora, vykonávajícího činnost jako exekutorský úřad, je pak pohledávky specifikované exekučním titulem dle předchozí věty vymáhat co nejefektivněji a být při své činnosti nápomocen nejen věřitelům, jako oprávněným, ale také dlužníkům, jako povinným.

Exekutorský úřad Ostrava

Soudních exekutorů je po České republice celá řádka. Najdete je téměř v každém městě, a to pod záštitou exekutorského úřadu daného města. Tak například exekutor Ostrava, působící, jak již název napovídá, právě na Ostravsku, se zabývá nucenými exekucemi, zabavováním majetku a jeho dražbami a svoje služby v podobě exekuce movitých věcí i exekuce nemovitostí poskytuje po celé České republice. Obrátit se na něj mohou věřitelé vymáhající své pohledávky i dlužníci snažící se řešit svoji dluhovou situaci, přičemž nezáleží, zdali je danou osobou osoba fyzická nepodnikající, menší podnikatel (například živnostník či malá společnost) nebo i velká obchodní společnost.

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *