Jak na odvoz stavebního odpadu?

Angelo_Giordano / Pixabay

Každý ví, že se zařizováním vlastního bydlení je vždy mnoho práce. Málo kdo si však uvědomí, že při jeho budování je nezbytné si kromě pracovního oděvu a náčiní zajistit i kontejner na suť, neboť při stavbě či při rekonstrukci vzniká velké množství odpadů. A takový materiál je třeba nechat odvézt a zlikvidovat, přičemž vše musí proběhnout v souladu s platnou legislativou, tedy v souladu se zákonem o odpadech.

Rekonstruujete, či stavíte? Počítejte s povinností likvidovat odpad!

Se stavebními pracemi, ať už s výstavbou, či rekonstrukcí, se běžně pojí velké množství odpadu. Takový odpad je důležité roztřídit dle jednotlivých druhů a nechat jej zlikvidovat. Část je tedy nutné recyklovat a zbytek je třeba umístit na skládku nebo do spalovny, přičemž toto vše je třeba učinit v souladu se zákonem o odpadech. O odvoz suti, jakožto i o veškerou pracnou a náročnou práci, která se s odvozem odpadu pojí, se mohou naštěstí postarat profesionálové, což vám vaši již tak složitou stavební situaci usnadní.

Kontejner podle potřeby

Jakmile vám při stavbě či rekonstrukci nemovitosti vzniká větší množství suti a odpadu, je ideální a vhodné obrátit se na specializovanou společnost, pro kterou je odvoz odpadu a stavební suti běžnou činností, pro jejíž výkon je dokonale vybavena. Specializované společnosti disponují kontejnery, které dostaví na místo, kde probíhají stavební práce a kde tyto kontejnery pro svou práci potřebujete. Kontejnery je možné dostavit na objednání, a to dle dispozic, které vyhovují množství vámi vyprodukovaného odpadu, a dle času, kdy kontejner potřebujete.

Odvoz odpadu

Včetně přistavení kontejneru na objednávku vám specializovaná společnost zajistí i odvoz kontejneru, a to i s odpadem uvnitř. Kromě samotného odpadu se pak specializovaná společnost postará i o likvidaci takového stavebního odpadu a suti, přičemž veškerá tato činnost proběhne v souladu se zákony České republiky, zvláště pak se zákonem o odpadech. Můžete si být tedy jisti, že vámi vyprodukovaný odpad neskončí na černé skládce.

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *