Zhodnoťte své peníze s termínovaným vkladem

Alexas_Fotos / Pixabay

Peníze a možnosti jejich zhodnocení představují v současné době velmi aktuální téma. Díky zvyšujícímu se zájmu o ukládání a zhodnocování peněz tak narůstá i množství nabízených prostředků, jak tohoto cíle dosáhnout. V následujícím článku se společně podíváme na jeden z nich a představíme si termínovaný vklad.

Co je to termínovaný vklad?

Toužíte-li po zhodnocení vašich finančních prostředků a vytvoření úspor a nechcete-li riskovat ztrátu, pak jsou termínované vklady tím pravým pro vás. Jedná se totiž o druh bankovního účtu určeného ke garantovanému zúročení vložených finančních prostředků. Co se týče parametrů a podmínek sjednání termínovaného vkladu, pak je třeba dodat, že termínovaný vklad si můžete sjednat v měně, v které to banka umožňuje, a to na předem vymezenou dobu, jež se může pohybovat v rozmezí od několika dní až do několika let. Včetně doby trvání termínovaného vkladu se předem sjednává i úrok, který může být pevný či proměnlivý.

Typy termínovaných vkladů

Termínované vklady se podle doby trvání dělí:

  • Krátkodobý vklad s dobou běhu od 7 dní do 12 měsíců;
  • Střednědobý vklad s dobou trvání na 2, 3 a 4 roky;
  • Dlouhodobý vklad se splatností nejdříve po 5 letech.

Dále pak termínované vklady dělíme dle cyklu:

  • Jednorázové termínované vklady, jež bývají sjednány jen na jeden cyklus a jejichž úrok je platný po celé období jednorázového vkladu, po uplynutí této doby je účet volný a nadále se neúročí;
  • Cyklický účet, který je sjednán na dobu po sobě navazujících cyklů a u něhož je sjednaný úrok znám pouze pro první cyklus a další úroková sazba se nastaví s dalším cyklem/obdobím.

Termínovaný vklad ANO spořitelní družstvo

Zajímavým produktem pro zhodnocení finančních prostředků je v současnosti termínovaný vklad ANO spořitelní družstvo, který stojí v čele produktů termínovaných vkladů, jak svědčí přehled srovnávající jednotlivé nabídky. K termínovanému vkladu ANO spořitelní družstvo můžete navíc získat i běžný účet zdarma.

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.